Fósiles Mas Chimenea Alta en Morella

Yacimiento Troncos Fósiles del Barranquillo de Abenfigo (Castellote)

Yac Barranquillo de Abenfigo

Fosil de Forcall

Yacim Fósiles de Forcall

Yacimiento Fósiles de Vallibona

Yac Fósiles de Vallibona

Yac Ambar de Utrillas

Yac Ambar de Utrillas